วิสัยทัศน์

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
               
เราจะเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการทางด้าน Financial & IT Solution ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย ไม่เพียงการส่งมอบสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพและความประทับใจเท่านั้น แต่มุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสที่ดีๆให้กับลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคมให้ดีขึ้น ภายใต้ Passion ขององค์กรที่ว่า “Organization of Chances” และเป็นส่วนหนึ่งของกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของประเทศ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่นักลงทุน และธุรกิจต่างๆ

พันธกิจ กลับสู่หน้าหลัก

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดการพัฒนาข่าวสารเชิงวิเคราะห์การลงทุน

มุ่งเน้นการพัฒนาข่าวสารเชิงวิเคราะห์การลงทุนให้เข้ากับเทรนด์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยคุณภาพและจรรยาบรรณ

การพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการลงทุน

มุ่งเน้นพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

การให้บริการด้วยกิจกรรมการลงทุน

มุ่งเน้นด้านการให้บริการด้วยกิจกรรมการลงทุนที่เสริมสร้าง และสนองความต้องการของนักลงทุนอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

การนำเทคโนโลยีทางด้าน AI และ BlockChain

มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีทางด้าน AI และ BlockChain พัฒนาให้เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างให้เกิด S-Curve รองรับการใช้งานในอนาคต

การพัฒนา Application ทางด้าน Financial Planning

มุ่งเน้นการพัฒนา Application ทางด้าน Financial Planning ให้ครอบคลุมและสนับสนุนการลงทุนผ่านช่องทางขององค์กร

การให้บริการบริษัทจดทะเบียน

มุ่งเน้นการให้บริการบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่กำลังเข้าจดทะเบียนในฐานะที่ปรึกษาทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์

การเป็นผู้นำในด้าน IT Solution

มุ่งสู่การเป็นผู้นำในด้าน IT Solution โดยการนำเทรนด์เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับ Green Business ในอนาคต

การพัฒนาบุคลากร

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุขในการทำงาน