คณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดข้อมูลองค์กร กลับสู่หน้าหลัก

คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทคณะกรรมการบริษัท


นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
กรรมการ
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
กรรมการ
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
กรรมการ
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
กรรมการคณะผู้บริหาร


นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
ประธานกรรมการบริหาร
นางสมบัติศิริ เชาวกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิพงษ์ เชิดธนากร
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบซื้อขายหลักทรัพย์
นางสาวพิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
บรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย
นายวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
นางวาสนา เทศขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร