เกียรติประวัติและรางวัล

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดข้อมูลองค์กร กลับสู่หน้าหลัก

เกียรติประวัติและรางวัลของบริษัทที่ได้รับThailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2549


บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในแอ็พพลิเคชันทางการเงินที่ดีที่สุด
รางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2549- รางวัลประจำปี 2549 -


Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2550


บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในแอ็พพลิเคชันทางการเงินที่ดีที่สุด
รางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) ในปี 2550- รางวัลประจำปี 2550 -