พัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดข้อมูลองค์กร กลับสู่หน้าหลัก

การพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท2544 บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

 • จัดตั้งบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด และเปิดให้บริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดทุน ที่เรียกว่า eFinanceThai Service เริ่มต้นมีบริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ จำนวน 3 บริษัทหลักทรัพย์

GBA logo options

2545 บริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ eFinanceThai Service 7 บริษัท

 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ eFinanceThai Service จำนวน 7 บริษัทหลักทรัพย์

GBA logo options

2546 บริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ eFinanceThai Service 19 บริษัท

 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ eFinanceThai Service จำนวน 19 บริษัทหลักทรัพย์

GBA logo options

2547 อนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการซอฟต์แวร์

 • ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการซอฟต์แวร์ ประเภท ENTERPRISE SOFT WARE และ DIGITAL CONTENT จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • มีบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการ eFinanceThai Service จำนวน 25 บริษัทหลักทรัพย์
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า โดยเรียกชื่อบริการว่า eFin Agri Futures Service
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Service) โดยเรียกชื่อบริการว่า eFin IR Service

GBA logo options

2548 เปิดบริการ eFin IR Service

 • เปิดบริการ eFin IR Service มีลูกค้าบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ จำนวน 2 ราย
 • เปิดบริการ eFin Agri Futures Service มีลูกค้าบริษัทหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้าใช้บริการจำนวน 9 ราย

GBA logo options

2549 วางแผนงาน และดำเนินการโครงการพัฒนากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์

 • เริ่มวางแผนงาน และดำเนินการโครงการพัฒนากระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐาน CMMI (Capability Maturity Model Integration) Level 2
 • เข้าแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวด Financial Applications ในงาน Thailand ICT Awards (TICTA) 2006 จากการส่งผลงาน Real Time eFinanceThai Applications
 • มีบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ eFin IR Service จำนวน 19 ราย
 • ดำเนินการวางแผนและพัฒนาบริการข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์ โดยเรียกชื่อบริการว่า eFin TFEX Service

GBA logo options

2550 เปิดบริการ eFin TFEX Service

 • เปิดบริการ eFin TFEX Service มีลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ใช้บริการจำนวน 13 ราย
 • ดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ Real Time eFinanceThai เวอร์ชั่นใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า eFIn Smart Portal
 • มีบริษัทจดทะเบียนใช้บริการ eFin IR Service จำนวน 31 ราย
 • เข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในหมวด Financial Applications ในงาน Thailand ICT Awards (TICTA) 2007 จากการส่งผลงาน Real Time eFinanceThai Applications

GBA logo options

2551 เปิดบริการโปรแกรม Real Time ตัวใหม่

 • เปิดบริการโปรแกรม Real Time ตัวใหม่ โดยใช้ชื่อว่า eFin Smart Portal
 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน eFin Smart Learning
 • เปิดบริการหนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวันเพื่อการลงทุน Investor Station พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.istationnews.com

GBA logo options

2552 เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน "eFin meeting Investor on Tour"

 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน "eFin meeting Investor on Tour" ตามบริษัทหลักทรัพย์ ต่างๆทั่วประเทศ
 • เปิดบริการจัดอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องมือการลงทุน " Supporting eFin Smart Portal software program to Financial Lab of University" ให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของประเทศ
 • เปิดตัวบริการงานนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้แบรนด์ IR Plus อย่างเป็นทางการ

GBA logo options

2553 เปิดบริการคอร์ส “เปลี่ยนนักวิเคราะห์ให้เป็นอาจารย์”

 • เปิดบริการคอร์ส “เปลี่ยนนักวิเคราะห์ให้เป็นอาจารย์”
 • พัฒนา Feature Superior Option ใน eFin Smart Portal Software Program
 • เปิดบริการโปรแกรม Exclusive Feature Program ใน eFin Smart Portal Software Program

GBA logo options

2554 ย้ายสำนักงานแห่งใหม่

 • ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ มาอยู่ที่ อาคารออนไลน์แอสเซ็ท ถ.รัชดาภิเษก
 • ครบรอบ 10 ปีของอีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม และบริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

GBA logo options

2555 เปิดตัวรายการ Stock in Trend

 • เปิดตัวรายการ Stock in Trend ทางสถานีโทรทัศน์ Nation Channel
 • เปิดตัวรายการ Better Trade ทางสถานีโทรทัศน์ Money Channel
 • เปิดตัวรายการ e-Investor channel บน www.efinanceThai.com

GBA logo options


GBA logo options