ทำเนียบลูกค้า
 
 
ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์
  ชื่อย่อ ชื่อ/ ที่อยู่บริษัท หมายเลข
1 ASP บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)
175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ http://www.asiaplus.co.th
8
2 KSS  บล. กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
550 อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สำนักเพลินจิต ชั้น 5 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพีนี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.krungsrisecurities.com
29
3 BLS บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ http://www.bualuang.co.th
1
4 CGS บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.cgsec.co.th
3
5 CIMBS บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 1-2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.cimbsecurities.co.th
7
6 CNS บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ http://www.nomuradirect.com
14
7 DBSV บล. ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.dbsvitrade.com
4
8 FSS บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 17, 18, 25 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.fnsyrus.com
24
9 GLOBLEX บล. โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.globlex.co.th
25
10 KGI บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ http://www.kgieworld.co.th
13
11 MBKET บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21,24 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.maybank-ke.co.th
42
12 KKTRADE บล. เคเคเทรด จำกัด
500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.kktrade.co.th
19
13 KSMACQ บล. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19 ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ http://www.kasikornsecurities.com/
11
14 KTBST บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18,39 ออลซีซั่นส์เพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Website http://www.ktbst.co.th
32
15 ZMICO บล. ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8 ถ.สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ http://www.seamico.com
47
16 RHBS บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ http://www.osk188.co.th
27
17 PHATRA บล. ภัทร จำกัด (มหาชน)
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6, 8-11 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ http://www.phatrasecurities.com
6
18 PST บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 15 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ http://www.phillip.co.th
34
19 SCBS บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด
19 อาคาร 3 ชั้น20-21 ,101อาคารอาร์ซีพี ชั้น G อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
เว็บไซต์ http://www.scbs.com
23
20 TNS บล. ธนชาต จำกัด (มหาชน)
อาคารเอ็มบีเค 444 ชั้น 14,18 และ 19 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.TNSitrade.com
16
21 TRINITY บล. ทรีนีตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26,29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ http://www.trinitythai.com
22
22 TSC บล. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ http://www.tiscosec.com
2
23 UOBKHST บล. ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 และ 19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพีนี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ http://www.uobkayhian.co.th
26
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด