ลูกค้าที่ใช้บริการ

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดทำเนียบลูกค้า กลับสู่หน้าหลัก

ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

ASP

บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)175อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น3 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
KSS

บล. เกียรตินาคิน จำกัด500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
BLS

บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29, 191 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
CGS

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)อาคารสินธร 1 ชั้น 2,3,9 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ASP

บล. เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)175อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น3 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
KSS

บล. เกียรตินาคิน จำกัด500 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 7 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
BLS

บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน)อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29, 191 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
CGS

บล. คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)อาคารสินธร 1 ชั้น 2,3,9 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330