สินค้าและบริการ
 
 

บริการของบริษัท แบ่งเป็น

 1. บริการระบบ และข้อมูลข่าวสารอีไฟแนนซ์ไทย - efinanceThai Service
  การให้บริการระบบซอฟต์แวร์ ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยในการตัดสินใจในการลงทุน  และข้อมูลข่าวสารการลงทุน อันได้แก่ ตลาดหุ้น (SET) ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (AFET) โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.efinanceThai.com และ www.efinanceThai.net โดยให้บริการกับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ในตลาดต่างๆ ทั้งแบบอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ตลอดจนนักลงทุนทั่วไปในแบบอินเทอร์เน็ต

 2. บริการนักลงทุนสัมพันธ์ - IR Plus Services
  การให้บริการช่องทางในการสื่อสารข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ การดำเนินการกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ และการให้คำปรึกษางานนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับลูกค้าองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ

  1. แบบออนไลน์ (IR - Online)
   เป็นการให้บริการระบบข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ ในรูปแบบของเว็บไซด์ ที่ลูกค้าบริษัทที่ใช้บริการ จะได้รับการบริการตั้งแต่การออกแบบ การนำเสนอข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ แสดงผลออกมาในเว็บไซด์ อาทิเช่น ข้อมูลประวัติของบริษัท ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลนโยบายการกำกับดูแล ระบบการเตือนด้วยเมล์ให้กับนักลงทุน ข้อมูลนักวิเคราะห์ ระบบข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการนำเสนอในการประชุมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยหลายส่วนจะมีการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ให้ทางลูกค้าได้เข้ามาใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีเว็บไซด์ชื่อ www.irplus.in.th เป็นเว็บไซด์ศูนย์กลางของการเผยแพร่ข้อมูล และกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ของลูกค้า ให้เป็นที่แพร่หลาย
  2. แบบออฟไลน์ (IR - Offline)
   เป็นการให้บริการในการให้คำปรึกษา และการดำเนินการ และประสานงาน ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับลูกค้าบริษัท ที่มีความประสงค์ที่จะสื่อข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้รับทราบ และเข้าใจในตัวองค์กรอย่างลึกซึ้ง อันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง อาทิเช่น
   • การวางแผนงาน ดำเนินการ และประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้กับ บริษัทที่กำลังจะเข้าตลาด (IPO Company)
   • การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ กับผู้บริหารเกี่ยวกับแนวคำถาม และการปฏิบัติตัวกับสื่อมวลชน
   • การวางแผนกลยุทธ์ในเชิงประชาสัมพันธ์ ด้านประเด็นข่าว และการกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม สำหรับการเผยแพร่
   • การให้บริการในการจัดงานแถลงข่าว (Press Conference) การนัดประชุมกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ออกเดินสายพบนักลงทุน (Road show) การเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) และงานนักลงทุนพบผู้บริหาร (Opportunity Day) ต่างๆ เป็นต้น

 3. บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ (Web Advertising)
  ให้บริการสำหรับบริษัทฯ ที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพทางการเงินสูง   โดยเฉพาะเว็บไซต์   www.efinanceThai.com และ www.efinanceThai.net เป็นเว็บไซต์ที่มีกลุ่มลูกค้าชัดเจนคือ นักลงทุน ซึ่งแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่การตลาด และนักลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กว่า 25 บริษัทหลักทรัพย์ 5 บริษัทนายหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้า และบุคคลทั่วไปเข้าใช้ 15,000 Unique IP ต่อวัน จากข้อมูลของ Truehits

 4. บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านกิจกรรมงานสัมมนาการลงทุน (Advertising through Investment Seminar Activities)

 5. บริการจัดอบรมให้ความรู้เครื่องมือเพื่อการลงทุน (Learning Center for Using Investment Tools)
  อาทิเช่น เรียนรู้การใช้เว็บไซต์ และโปรแกรมอีไฟแนนซ์ไทย เรียนรู้การใช้กราฟเทคนิค ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง

 6. บริการให้คำปรึกษา และวางระบบเครือข่ายในองค์กร ขนาดเล็ก-ขนาดกลาง (Network Consult and Set up for Small and Medium Organization)

 7. ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ (Computer Equipment and Network Distributor) ให้กับลูกค้าองค์กรระดับเล็ก จนถึงระดับใหญ่
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด