News Room

Online Asset Co.,LtdActivity update Back to Home

News and Activities of the Companyนายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออนไลน์แอ็สเซ็ท จำกัด หรือ efin ผู้นำด้านเทคโนโลยีไฟแนนซ์ที่ครอบคลุมทุกธุรกิจการลงทุน นำทีมผู้บริหารร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงาน “ครบรอบ 18 ปี สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย”

ทีมงานบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม ได้มีการจัดกิจกรรม efin On Tour Marketing ฝึกปฎิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆในจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทีมงานบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม ได้มีการจัดกิจกรรม efin On Tour Marketing ฝึกปฎิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด หรือ กลุ่มธุรกิจ efin หนึ่งในผู้นำธุรกิจการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเครื่องมือด้านการลงทุนที่ได้รับความนิยมสูงสุด จัดงานสัมมนาใหญ่ด้านการลงทุนแห่งปี “Better Trade 2018” ภายใต้แนวคิด โอกาส หรือ อากาศ (เลิกสร้างวิมานในอากาศ เริ่มสร้างโอกาสในการลงทุน)

กลุ่มธุรกิจ efin นำโดย คุณวชิรเมษฐ์ ธเนศสถิตพงศ์ อาจารย์ efin school (ซ้ายสุด) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับวิทยากร ภายหลังงานสัมมนา CBS ติว(อินเวส)เตอร์ 3 ตอน “ปอกหุ้นเข้าปาก”

ตอน New DNA (Do Investment with AI) พร้อมก้าวเป็นผู้นำ ในนวัตกรรมการลงทุนแห่งโลกอนาคต โดยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาสนับสนุนด้านการลงทุนด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยสร้างประโยชน์อย่างมากต่อนักลงทุน

ทีมงานบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม เข้าพบปะกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรม efin Workshop ฝึกปฎิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ให้แก่นักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด

ทีมงานบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม เข้าพบปะกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรม efin Workshop ฝึกปฎิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ให้แก่นักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด

ทีมงานบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ผู้บริหารเว็บไซต์อีไฟแนนซ์ไทยดอทคอม เข้าพบปะกับผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรม efin Workshop ฝึกปฎิบัติจริงกับคอมพิวเตอร์แบบ 1 ต่อ 1 ให้แก่นักลงทุน และเจ้าหน้าที่การตลาด