ติดต่อบริษัท
 
 
บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด

466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ : 02 022 6200
โทรสาร : 02 022 6255

ฝ่ายการตลาดและขาย

แผนกการตลาด 1 บริการอีไฟแนนซ์ไทย
   คุณ วชิรเมธฐ์ ธเนศสถิตพงศ์
   wachiramed@efinanceThai.com

แผนกการตลาด 2 บริการนักลงทุนสัมพันธ์
   IR - Online
   คุณลฎาภา โรจน์ทนง
   ladapa@irplus.in.th

   IR - Offline
   คุณสารภี สายะเวส
   rsarapee@irplus.in.th

ฝ่ายข่าว

reporter@efinanceThai.com

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

support@efinanceThai.com

ฝ่ายบริหารทั่วไป

แผนกทรัพยากรบุคคล
คุณทวีพร หิ้งเพ็ชร
taveeporn@efinanceThai.com

แผนกบัญชีการเงิน
คุณวาสนา เทศขำ
wassana@efinanceThai.com

เว็บไซต์ของบริษัท

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด : www.onlineasset.co.th
efinanceThai.com : www.efinanceThai.com
IR SERVICE : www.irplus.in.th
efin Trade Plus : www.i2trade.com
แผนที่ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด