ตำแหน่งงานว่าง กลับสู่หน้าหลัก

บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัดช่องทางการสมัครงาน


1. ทางไปรษณีย์

ส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัครงานภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้


2. สมัครด้วยตนเอง

สามารถสมัครได้ที่ 466 ถ.รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเตรียมเอกสารการสมัครงาน


3. ทาง E-mail

สามารถส่งจดหมายสมัครงาน และประวัติการศึกษาโดยย่อ (resume) มาที่ E-mail hr@efinancethai.com


4. ทางแฟกซ์

สามารถ Fax ใบสมัครงาน และประวัติการศึกษาโดยย่อ (resume) มาที่เบอร์ 02-022-6255


Contact Us

เอกสารประกอบการสมัครงาน


เอกสารประกอบการสมัครงานจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถค้นหาคุณเจอ และนำเสนองานที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ ซึ่งเป็นการเปิดรับโอกาสที่จะได้งานที่ใช่ และหากผู้ประกอบการสนใจแต่ข้อมูลของคุณอาจยังไม่เพียงพอ ผู้ประกอบการอาจขอข้อมูลของคุณเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นเอกสารสมัครงานที่คุณต้องเตรียมไว้ให้พร้อม ดังนี้


เอกสารประกอบการสมัครงาน

  • สำเนาหลักฐานการศึกษา ฉบับสมบูรณ์
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
  • เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)

บริษัทมีการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุน และเทคโนโลยี อีกหลากหลายบริการ อันได้แก่ บริษัท efin Smart Data บริการส่งข้อมูลข่าวสาร sms แบนเนอร์โฆษณาในเว็บไซด์ การจัดกิจกรรมงานสัมมนาการลงทุน การอบรมเครื่องมือที่ใช้การลงทุน การพัฒนาเว็บไซด์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณ เป็นต้น


การเป็นผู้นำสื่อออนไลน์ ทางด้านข้อมูลข่าวสารการลงทุนของไทย ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยการนำเสนอระบบซอฟต์แวร์ และข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง