ทำเนียบลูกค้า
 
 
ลูกค้าบริษัทนายหน้าสินค้าเกษตรล่วงหน้า
  ชื่อย่อ ชื่อ/ ที่อยู่บริษัท
1 FAT บริษัท ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำกัด
889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ห้อง 163 ชั้น 16 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เว็บไซต์ : www.fat.co.th
2 HOT บริษัท หงต้า ฟิวเจอร์ส จำกัด
1200 อาคารศรีเทพไทย ชั้น 9 ถ.บางนา-ตราด กม.2.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
เว็บไซต์ : www.hongta.co.th
3 PAF บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด
33/84 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ : www.pafutures.com  
4 AGE บริษัท แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
238/10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เว็บไซต์ : www.agrow.co.th
5 DSF บริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำกัด
56/21 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 16A ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เว็บไซต์ : www.dsfutures.co.th  
   

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551, บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด